Les instal·lacions del Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca del Penedès van acollir l’Assemblea General Ordinària del Clúster Vitivinícola Català – INNOVI, a la qual assistí R&R en la seva qualitat de soci fundador de l’Entitat.  L’assemblea es va desenvolupar amb la Presidència de Juan Jódar (Juvé y Camps) amb l’assistència i  el suport de la Secretària i el Clúster Mànager de l’Entitat, Lourdes Jané i Eloi Montcada, respectivament.   Es van presentar i aprovar un detallat informe de gestió (tècnic i econòmic), el tancament de 2021, el pressupost 2022, es ratificaren càrrecs de la Junta Directiva i es va produir un interessant canvi d’impressions i experiències amb representants de Clústers de sectors afins i d’altres regions i països.

Cal recordar que l’INNOVI representa el Clúster del Sector Vitivinícola de Catalunya, Associació sense ànim de lucre enregistrada com a AEI (Associació d’Empreses Innovadores) del Ministeri d’Indústria i enregistrada al programa Catalunya Clústers de la Generalitat de Catalunya. La seva missió és la de promoure la competitivitat de les empreses del sector vitivinícola català i sector auxiliar per poder afrontar favorablement la globalització mitjançant la innovació.  I la seva visió, és la consolidació de la regió vitivinícola de Catalunya com a referent en matèria d’innovació i qualitat global.  El fet de celebrar-se l’Assemblea de forma presencial va permetre un seguit de retrobaments personals llargament esperats i propicià un ampli canvi d’opinions, propostes, inquietuds i reptes altament enriquidor.