Fruit de la col·laboració entre les Universitats de Vic (UVic), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Wine Business School  (WINEBS) s’està celebrant l’edició 2022-2023 del “Postgrau Interuniversitari d’Empreses Vitivinícoles”.

Fruit de la col·laboració entre les Universitats de Vic (UVic), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Wine Business School  (WIN.EBS) s’està celebrant l’edició 2022-2023 del “Postgrau Interuniversitari d’Empreses Vitivinícoles”.  Postgrau al que R&R ha estat, un any més, especialment invitat a participar per la Direcció Acadèmica del Postgrau, amb la finalitat de fer-se càrrec de les ponències:  “Autoritzacions, Llicències i Permisos exigibles per actuar en el Sector Vitivinícola” i “Els Impostos Especials en Vins i Caves”.

La Regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Meritxell Montserrat, responsable del Centre, va rebre a en Miquel J. Rius, de R&R, per tal de ratificar la col·laboració que venen mantenint. En el marc dels objectius de la WINE.BS hi figura en lloc destacat el de contribuir a la competitivitat global del sector vitivinícola mitjançant una formació especialitzada i transversal d’alt nivell, avançada i innovadora en l’àrea de la gestió empresarial, i altres àmbits vinculats al sector, que permeti a les empreses, organitzacions i professionals avançar de forma oberta i progressiva en la consecució dels seus reptes, amb visió de futur i vocació internacional.

A Rius & Rius, amb més de seixanta anys d’experiència en el sector, estem convençuts que aquest Postgrau respon plenament a l’objectiu que es pretén i vetlla pel creixement sistemàtic de la professionalització del sector posant al seu abast tot el coneixement i experiència possible.  Esdevé, per tant,  una clara aposta de futur.