R&R ha donat suport a la presentació del nou protocol “Sustainable Wineries for Climate Potection” que tingué lloc el passat 28 de novembre, en el saló d’actes del Ministeri d’Agricultura.

R&R ha donat suport a la presentació del nou protocol “Sustainable Wineries for Climate Potection” que tingué lloc el passat 28 de novembre, en el saló d’actes del Ministeri d’Agricultura.

Des que a l’any 2016 es certificà el primer celler amb el segell Wineries for Climate Protection, impulsat per la FEV (Federación Española del Vino) són ja 50 els cellers que han donat un pas endavant en el seu compromís amb la sostenibilitat, superant l’auditoria externa que avalua la seva tasca mediambiental en quatre àmbits: reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, gestió de l’aigua, reducció de residus i eficiència energètica i ús d’energies renovables.

Però, també es cert, que durant aquest temps s’han produït canvis en la societat que ens envolta i això obliga a evolucionar.  Tant el propi sector, com la distribució, l’Administració i els propis consumidors han anat avançant en les seves exigències i demandes de sostenibilitat, que van avui molt més enllà dels criteris únicament mediambientals.  Aquest ha estat, precisament, el punt de partida pel naixement del segell FEV desenvolupat amb la col·laboració tècnica d’AENOR per tal d’adaptar-se als estandards més exigents i alinear-se, encara més, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

“Sustainable Wineries for Climate Potection” cerca reflectir el compromís dels cellers amb la sostenibilitat, entenent  aquesta com un sentiment global, i per tant s’inclouen, a més de la ja pre-existent dimensió mediambiental, les dimensions socials, econòmica i de governança.  Sense deixar de banda un nou àmbit referit a la biodiversitat.

Així, els cellers que sol·licitin la Certificació a partir del proper 1 de gener hauran de superar una auditoria en la que, a més de les qüestions medioambientals exigides fins ara, s’inclouran aspectes de sostenibilitat social com aquells relacionats amb els treballadors i proveïdors, el territori i la cultura local i la seguretat i salut dels consumidors.

En l’àmbit econòmic hauran de superar criteris d’eficiència i resiliència, mentre que en l’apartat de governança s’inclouen fites  en l’àmbit de comportament ètic, la gestió i la comunicació de la sostenibilitat i la relació amb els grups d’interès.  Per últim, el pilar mediambiental ha estat revisat també per a incorporar accions relacionades amb la cura del sòl i la biodiversitat.

Per la seva part, els cellers ja certificats que han superat l’auditoria en relació a la reducció de gasos d’efecte hivernacle, l’eficiència energètica i ús d’energies renovables, la gestió de l’aigua i la reducció de residus, disposaran d’un període transitori per a auditar-se en els nous criteris socials i econòmics i mantenir, així, el segell que els acredita com a cellers sostenibles.

En aquest sentit cal recordar que per part de Rius i Rius Assessors, en coherència amb la vocació de servei que els caracteritza (més de 60 anys de servei al sector vitivinícola –des de 1960-), han configurat, en els darrers anys, un equip multidisciplinar tècnic, sòlid, professional i amb contrastada experiència per a la formació, consultoria, implementació i acompanyament fins a l’acreditació d’entitats, d’empreses i de productes.  No dubtin en consultar-nos.