El 26 d’octubre es va publicar el RD 905/2022, que recull les mesures de suport al sector vitivinícola per al període 2023-2027, en el marc de la Política Agrícola Comuna.

Entre d’altres, inclou la mesura per inversions en instal·lacions de transformació en infraestructures vitivinícoles, així com estructures i instruments de comercialització.

OBJECTE: Es desglossa en els capítols següents:

 •  Inversions directament destinades a la producció de productes vitivinícoles (des de la transformació del raïm fins a l’embotellat, o envasat i etiquetat).
 •   Inversions directament relacionades amb el control de qualitat.
 •   Inversions directament relacionades amb la comercialització de productes vitivinícoles.
 •   Inversions directament relacionades amb usos administratius i/o generals.

TERMINI: La primera convocatòria, ja oberta, clourà el proper 1 d’abril de 2023.

QUANTIA AJUT: Fins un 40% a fons perdut.

ALGUNS DELS CRITERIS DE PRIORITAT:

1-PRIORITZACIÓ SOL·LICITANTS:

 •  Tenir implantats sistemes de pagament de raïm per qualitat (disposar de normes de verema)
 •  Cellers acollits a DOP o IGP i/o CCPAE
 •  Microempreses, petites i mitjanes empreses
 •  Elaboradors i embotelladors de més del 51% del vi i cava elaborat
 •  Certificació Mediambiental: EMAS o ISO140001
 • Wineries for Climate Protection

2-PRIORITZACIÓ INVERSIONS:

 •  Eficiència energètica
 •  Energies renovables exclusivament per al seu propi consum
 •  Tractament i/o gestió de residus i/o depuració d’efluents líquids
 •  Transformació de la totalitat de la producció de raïm (noves instal·lacions)
 •  Transformació digital de la indústria (indústria connectada)
 •  Nous productes i noves presentacions

R&R acumula una llarga trajectòria treballant per facilitar als cellers la planificació, obtenció, gestió i implementació d’aquests ajuts, amb un dels millors balanços del sector tant pel nombre d’expedients cursats com per l’alt percentatge d’aprovacions aconseguides.