En el marc de la recent celebrada “Barcelona Wine Week” es va presentar un interesantíssim estudi sobre “La importancia económica y social del Sector del Vino en Cataluña” a càrrec del President i la Directora de la Interprofesional del Vino de España (OIVE), Àngel Villafranca i Susana García respectivament, i el director de Economia Aplicada d’Analistas Financieros Internacionales (AFI) Diego Vizcaíno, junt amb el Secretari General d’Alimentació de la Generalitat, David Mascort.   Aquest estudi forma part d’una nova línia d’informes de la OIVE que analitzarà el sector a diferents territoris de l’estat.

En un primer moment se’n va elaborar un a nivell estatal i, posteriorment, s’han publicat els estudis sobre el sector a Extremadura, Castella-La Manxa i Catalunya.   Aquest estudis destaquen que Espanya és líder mundial en superfície de vinya amb més de 950.000 ha i és el tercer major productor amb prop de 40 milions d’hl, aportant més de 400.000 llocs de treball (2,4% de l’ocupació). Pel que fa a Catalunya, la superfície de vinya representa el 5,9% de tot l’estat, essent la segona regió amb una major superfície de vinya ecològica. El sector a Catalunya produeix vora 3,2 milions d’hl de vi a l’any, aporta el 1,6% del PIB i genera el 2% de l’ocupació.