En una Circular editada i distribuïda el passat mes de maig, informàvem de la col-laboració establerta amb TINSA, amb la pretensió de facilitar part dels tràmits dels expedients professionals, que vait propi i del de tercerars, amb un reco subvenció (amb fons europeus – RD 905/2022) a que puguin aspirar els operadors en el marc de la Intervenció Sectorial Vitivinícola pel període 2023/2027.

Recordem que aquests Ajuts o Subvencions (a fons perdut) van destinats a: Inversions per a les raspassat, que rjudar a fer posse

emblar un som instal·lacions de transformació vitivinícoles i comercialització, per tal d’adaptar-se a les noves exigències mediambientals i de lluita contra el canvi climàtic que formen part dels objectius estratègics de la PAC.

TINSA té com a missió l’elaboració d’informes tècnics independents, reconeguts per totes les questa mena d’ del llegat que uriem de sap Administracions, sobre finques l/o edificacions, processos de regularització patrimonial i informes sobre eficiència energètica. TINSA s’ha consolidat com una plataforma, de reconeixement internacional, líder en valoracions i assessorament per a múltiples finalitats generacions de rebre en el seu la tenacitat de tingut ocasic (hipotecària, herències, registres comptables, informes de justificació de preu de mercat parteixo, els I Alba Martinez (TINSA) i Miquel 3. Rius (R&R) trajecte d’edificacions instal·lacions i maquinària).

Per tal d’anar establint una mecànica operativa (fàcil i eficient), la Delegada de TINSA a Barcelona, Alba Martínez Parra i Miquel J. Rius (en la seva qualitat depresident de R&R) han celebrat, recentment, una reunió de treball que s’espera doni els seus fruits ben aviat.