Sara Rius (CEO R&R) i Valentí Roqueta (President de l’AVC)
Juliol 2023

En els darrers anys la problemàtica administrativa de les activitats vitivinícoles s’ha anat incrementant,complicant i interrelacionant notòriament, tant a nivell Municipal, com Autonòmic, Estatal i Comunitari

Per tant, hom pot convenir que les tasques a realitzar en favor del Sector, són cada vegada més nombroses i que la suma d’esforços i de coneixements pot enfortir el seu desenvolupament empresarial i econòmic
Conscients d’aquesta realitat, el President de l’Associació Vinícola Catalana (AVC), Valentí Roqueta, i la CEO de Rius i Rius Assessors (R&R), Sara Rius, han signat un Conveni de col·laboració per tal de treballar conjuntament sota els criteris de qualitat, eficàcia i eficiència que els ve caracteritzant.

L’Associació Vinícola Catalana té com a finalitat la defensa, gestió, representació i foment dels interessos econòmics, socials i professionals comuns de tots els seus associats, així com la cohesió sectorial, creació de sinergies i accions de Lobby, sense oblidar la formació específica per a cadascuna de les activitats vinícoles, la transferència de coneixement i potenciar la innovació. La seva missió és buscar el consens de tots els actors que formen part del Sector i mantenir la cultura de col·laboració en pro dels vins de la nostra terra.

Pel que respecta a Rius i Rius Assessors, la Consultoria va iniciar la seva trajectòria l’any 1960 amb la voluntat de donar un servei integral i de qualitat a les empreses del Sector Vitivinícola. Avui, complau constatar que la companyia manté vius els valors que la van inspirar i continuen sent els seus actius diferencials: rigor professional, qualitat de servei i tracte personalitzats. En aquests moments R&R disposa d’un equip molt experimentat, qualificat i competent que, cara al Sector, és garantia de relleu generacional perquè integra dos components fonamentals: el patrimoni d’una llarga, contrastada i solvent l’experiència i la vitalitat de joves especialment i específica preparats.

La col·laboració AVC i R&R ha de permetre, sens dubte, atendre convenientment les necessitats del Sector Vitivinícola, tot mantenint-lo a l’avantguarda pel que respecta a oferir la gamma de serveis més completa, fiable i eficaç de serveis i prestacions.