El setmanari “La Fura” (21 al 27 de juliol) s’ha fet ressò de l’entrevista que el prestigiós cronista historiador Joan Solé Bordas ha realitzat a Miquel J. Rius, president i fundador de la Consultoria Vitivinícola RIUSI RUS ASSESSORS. Aquesta entrevista ha tingut una amplia difusió i és consultable a l’hemeroteca de La Fura: lafurapenedes.cat.

Trobant-nos a l’inici de la Campanya 2023/2024, Joan Solé ha tingut la iniciativa de requerir a Miquel J. Rius diverses qüestions que, tot i que puguin semblar òbvies, tenen el seu interès pels operadors del sector.

En aquesta línia s’ha fet referència a temes com: el quadrament dels registres d’agricultura amb els aforaments del celler a cava; presentar les declaracions de cada entitat i organisme amb atribucions sobre el sector; tenir actualitzades les autoritzacions, llicències i permisos que avalen l’exercici d’activitats; el canvi de numeració en els DAV; i l’obligatorietat de registrar els contractes de compra-venda de raïm.

Com a propers objectius, es destaca la continuació de l’atenció per tal que les inversions dels operadors puguin gaudir dels ajuts establerts en la nova Política Agrícola Comuna (PAC) i el finançament europeu. També es pretén continuar invertint i treballant en la digitalització del sector, assessorar i ajudar en la implementació de la nova normativa europea sobre etiquetatge, i proporcionar consultoria sobre temes mediambientals i de sostenibilitat. A més, es buscarà l’alineament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), així com revisar, actualitzar i implantar protocols de seguretat alimentària. També es farà èmfasi en la regularització de les no conformitats en casos d’inspecció i s’oferirà un tracte personalitzat i una atenció telefònica permanent en línia.

En resum, l’empresa es compromet a estar atenta a qualsevol canvi legal i/o administratiu, demostrant així l’aposta pel rigor professional, la qualitat de servei i els valors fonamentals de la seva filosofia empresarial.