El Consell Comarcal de l’Alt Penedès va acollir el 2 de novembre l’acte de lliurament de diversos exemplars de l’obra “L’Ateneu Obrer Vilafranquí: Auge i espoli (1885-1972)”, destinats a enriquir els fons documentals de les biblioteques de l’Alt Penedès (10) i Centres de Secundària (18) de l’àmbit competencial del CCAP.13

N’és autor de l’obra en Gerard Ferret Colomer, com a fruit de la consulta de diferents arxius i fonts documentals, essent la reconstrucció de la trajectòria – força desconeguda – d’una de les entitats vilafranquines més rellevants de les darreres dècades del segle XIX i les quatre primeres del XX.

La donació s’ha fet a mans del President del Consell Comarcal, Xavier Lluch, actuant, en qualitat d’ambaixadors de tot l’equip que hi ha col·laborat, Miquel J. Rius (President de la Consultoria Vitivinícola Rius i Rius Assessors) i Ramon Nadal (Edicions i Propostes Culturals Andana).

Aquesta publicació, a consideració dels presents, pretén ser un homenatge a tots els que van viure el període històric que comprèn l’obra, així com un reflex de la cultura, l’ensenyament, la religió, l’economia i la societat.