Rius & Rius, en la seva qualitat de consultors vitivinícoles de reconeguda expertesa, visita periòdicament les institucions europees, en coherència amb la vocació de servei que els caracteritza i la inquietud per estar a l’avantguarda de l’evolució dels diversos aspectes legislatius que afecten o poden afectar el sector vitivinícola.

En aquesta ocasió, el passat divendres, 15 de març, Miquel J. Rius, president del Grup R&R, va tenir ocasió d’entrevistar-se, a Brusseŀles, amb Ricard Ramon i Sumoy, alt funcionari de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea, expert especialista en polítiques agràries.

La trobada va començar amb un ampli repàs de la PAC tal com està disposada per al període 2021/2027: l’estímul de la digitalització; les exigències per combatre el canvi climàtic; acostar l’activitat agroalimentària als consumidors; la transparència en les polítiques de preus; potenciar la relació entre els coneixements científics i del sector; estimular el relleu generacional en les explotacions agràries, i el manteniment dels diferents tipus d’ajuts. Es va poder concretar que els ajuts previstos per a la regulació sectorial vitivinícola continuaran com ara fins acabar el període.

Proposta legislativa

Com a primícia, es va comentar la proposta legislativa, acabada de redactar, vers una revisió específica de la PAC en el sentit d’alleujar la càrrega administrativa dels agricultors de la UE i revisar-ne determinades disposicions, per tal d’aconseguir simplificacions i proporcionar més flexibilitat per complir determinades condicions mediambientals, mantenint alhora una política sòlida, sostenible i competitiva de l’agricultura i l’alimentació.

Les administracions nacionals també es beneficiaran de més flexibilitat per aplicar determinades normes.

Per respondre a totes les preocupacions expressades les últimes setmanes, la Comissió també envia al Consell i al Parlament Europeu un document de reflexió en què es descriuen diverses mesures per millorar la posició dels agricultors a la cadena de subministrament alimentari. Aquesta llista de possibles accions es debatrà amb els ministres d’Agricultura a la propera sessió del Consell.