Enginyeria industrial i agroalimentària

Projectes de nova construcció, ampliació i/o adequació de cellers, caves, fàbriques de licors i alcoholeres

Conèixer el mercat en profunditat ens ha permès assolir un alt grau d’especialització en tot allò que ateny l’estudi, l’assessorament i l’execució tècnica tant dels projectes de nova construcció com dels projectes d’ampliació i perfeccionament de cellers, caves, fàbriques de licors i alcoholeres. Al mateix temps, també ens ocupem de l’adequació a les normes de seguretat industrial (instal·lacions elèctriques, aparells de pressió, aparells elevadors, protecció contra incendis, marcatge CE, etc.).

TORNAR