Seguretat alimentària i
gestió ambiental

Implantació de protocols, auditories de seguretat i innocuïtat alimentària i de gestió de qualitat i mediambiental

L’evolució dels mètodes de producció i les exigències del consumidor obliguen a les empreses del sector alimentari, d’una banda, a adequar les seves instal·lacions a les condicions tecnicosanitàries establertes legalment per tal de poder garantir la seguretat dels seus productes i, de l’altra, a instaurar polítiques de qualitat i sostenibilitat per poder ser competitives.

En aquest sentit, des de Rius & Rius acompanyem als nostres clients en els processos següents:

Seguretat i qualitat alimentària:

 •  Seguretat alimentària: APPCC, BRC, IFS, ISO 22000
 •  Gestió de qualitat: ISO 9000, 9001, 9004, 19011
 •  Plecs de condicions dels Consells Reguladors / IGP’s
 •  Certificació de varietals i/o anyades de vins sense DO i/o IGP
 •  Certificació de producte (ISO 45011)

– Gestió ambiental:

 •  Certificació Wineries for Climate Protection
 •  Estudis d’impacte ambiental
 •  ISO 14001 / EMAS
 •  Petjada de carboni i petjada hídrica
 •  Auditories i certificacions energètiques
 •  Certificat de sostenibilitat i contribució empresarial als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
TORNAR