En el marc de reunions de treball concertades amb diverses Entitats i Organismes a principis de cada Campanya Vitivinícola, R&R va mantenir una profitosa jornada de treball, a la seu a Madrid de l’OIVE (Organización Interprofesional del Vino de España). Trobada que permeté comentar i desgranar tot un seguit de temes d’actualitat que afecten als operadors  del sector vitivinícola dels que cal destacar:

1) Estratègia del Sector Vitivinícola Espanyol 2022-2027. Importància econòmica i social. 2) Objectius OIVE Campanya Vitivinícola 2022-2023. 3) Llei de la Cadena Alimentària. 4) Escola del Vi. 5) Aliances OIVE: FEV, OEMV, PTVino, FIVIN, CECRV, ICEX,…

La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) agrupa a les entitats representatives de la cadena de valor del sector vitivinícola espanyol.  Es constituí com un instrument al servei del sector per fer front a possibles debilitats per mitjà de la unió del treball conjunt dels diferents agents que la integren.  Té cura de realitzar activitats de promoció i informació, vertebració sectorial, intel·ligència econòmica, investigació, desenvolupament, innovació tecnològica i estudis. Es finança amb les aportacions econòmiques que genera la decretada “Extensión de Norma”.

Ambdues parts convingueren que les tasques a realitzar en pro del sector són cada vegada més nombroses, així com la necessitat de sumar esforços i coneixements per enfortir el desenvolupament empresarial i econòmic del Sector.